ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ (2015)
Ιστοσελίδα
Το πάτημα του Έλληνα

ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου που θυσιάστηκε για τη Μεγάλη Ιδέα παρακολουθούμε την Ιστορία για να θέσουμε ερωτήματα. Ερωτήματα καίρια και διαχρονικά. Όπως τα έζησε ο Χρυσόστομος. Όπως τα ζούμε όλοι μας, ιδιαίτερα έντονα στην εφηβεία. Το «ποιος είμαι» και «ποια είναι τα όριά μου» είναι ζητήματα που απασχολούν κάθε έφηβο. Και την εφηβεία την περνάμε πολλές φορές στη ζωή μας! Ως άτομα και ως λαοί.

Με αφορμή το βιβλίο προτείνουμε παιδαγωγικές δραστηριότητες, στήνουμε συζητήσεις και εργαστήρια, καταθέτουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε ιδέες για την Ιστορία, τον ρόλο της Εκκλησίας στην πολιτική ζωή, την έννοια «πατρίδα», «έθνος», «ήρωας», «ξένος», «Έλληνας», «θυσία», και πολλά άλλα.

Από την εποχή του Χρυσόστομου ως σήμερα ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά. Οι λέξεις αυτές (ήρωας, θυσία, έθνος κλπ.) μπορεί να μένουν ίδιες, το περιεχόμενό τους όμως μεταβάλλεται. Σπάνια στοχαζόμαστε πάνω σε αυτές τις αλλαγές.
Η σελίδα αυτή προτείνει μία στάση για σκέψη

Περιηγηθείτε στο blog. Βρείτε ντοκουμέντα, χάρτες, φωτογραφίες, μαρτυρίες, παιδαγωγικές δραστηριότητες, ιδέες και απόψεις αναγνωστών και καταθέστε τις δικές σας ιδέες.

Η συγγραφέας έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει εργαστήρια Ιστορίας σε σχολικές τάξεις με αφορμή το βιβλίο αυτό.

https://topatimatouellina.wordpress.com/