ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

MTB ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2020)
Προωθητικό βίντεο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προστασία για τα γόντα και τα πόδια flow, curve, dagger

Παντελόνια normal, with protection

Για τους αγκώνες flow, curve, Huck

Προστασία κορμού air vent, dh, backpack

Κράνη normal, fullface

Γυαλιά normal, μάσκα

Γάντια

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δώσαμε προσοχή στην προετοιμασία για το γύρισμα και την επικείμενη δημιουργία του προωθητικού βίντεο για τον εξοπλισμό MTB.

Η προετοιμασία είναι κρίσιμη για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού και ελκυστικού υλικού.

Το σχέδιο μας για την ημέρα γυρίσματος περιλάμβανε διάφορα στάδια.

Ξεκινήσαμε με μια σύντομη εισαγωγή που να περιγράφει τον σκοπό του βίντεο και τον εξοπλισμό που θα παρουσιαστεί.

Ο παρουσιαστής μας αφοσιώθηκε στην επιλογή του ρουχισμού και το κείμενο που θα συνόδευε τα προϊόντα.

Προετοιμάσαμε και εμφανίσαμε τον εξοπλισμό, ξεκινώντας από την προστασία για τα γόνατα και τα πόδια. Δείξαμε διάφορα μοντέλα και επεξηγήσαμε τη χρησιμότητα κάθε είδους.

Παρουσιάσαμε τα διάφορα παντελόνια και γάντια, επισημαίνοντας τις διαφορές στην προστασία που παρέχουν.

Προχωρήσαμε στην προστασία κορμού και κεφαλής, δείχνοντας τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων στυλ κρανών, όπως τα normal και fullface.

Συνεχίσαμε με τα αξεσουάρ παρουσιάζοντας γυαλιά και μάσκες για προστασία των ματιών και του προσώπου.

Δείξαμε τις προετοιμασίες στον πραγματικό χώρο, με τα άτομα να φορούν τον εξοπλισμό και να πραγματοποιούν δοκιμές.

Παρείχαμε σύντομες συνεντεύξεις με τον παρουσιαστή, εξηγώντας τον λόγο που επέλεξε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Δώσαμε έμφαση στη δράση, με πλάνα από διάφορες γωνίες και πλάνα που δείχνουν την αδρεναλίνη και το πάθος του αναβάτη για το mountain biking.