ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΠΟΣ
Εκπαίδευση

Με την ομάδα Καρπός, το Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας συνεργάστηκα αρκετά χρόνια και αξέχαστα.

Βιώνοντας με μαθητές τη μετάδοση γνώσης μέσα από το παιχνίδι. Ανταλλάσσοντας ιδέες και προβληματισμούς για το πώς θα σκαρώσουμε ένα σενάριο και θα πραγματοποιήσουμε το καθετί.

Όμορφη εμπειρία για τους μικρούς Αλέξανδρους που είχα γύρω μου – έτσι ένιωθα το κάθε παιδί.